4 תאונת עבודה – יסוד שני: קשר סיבתי

היסוד השני , הנלמד אף הוא מהגדרת תאונת עבודה בסעיף 79 לחוק , מעוגן בדרישה לקיומו של קשר סיבתי בין התאונה לבין העבודה , והוא משתקף בדרישה לקיומו של קשר סיבתי משותף להגדרה של תאונת עבודה ומחלת מקצוע כאחד . מקורו של יסוד הקשר הסיבתי הוא בחוק הראשון בעולם בנושא זה שנחקק באנגליה בשנת . 1897 קיומו של קשר סיבתי הוא יסוד חיוני להכרה בתאונת עבודה שקרתה לעובד שכיר ולעובד עצמאי , וגם להכרה בכך שכל אחד משניים אלה חלו במחלת מקצוע . יסוד הקשר הסיבתי משתקף באלה : כשמדובר בתאונת עבודה שאירעה לעובד שכיר — מתבטא יסוד הקשר הסיבתי בדרישה שיהיה לנו עניין בתאונה ( לפי פרשנות המונח תאונה על פי היסוד הראשון ) שאירעה תוך כדי עבודתו של העובד ועקב עבודתו אצל מעסיקו . כשמדובר בתאונת עבודה שאירעה לעובד עצמאי — מתבטא יסוד הקשר הסיבתי בדרישה שיהיה לנו עניין בתאונה ( לפי פרשנות המונח תאונה על פי היסוד הראשון ) שאירעה תוך כדי עיסוקו במשלח ידו ועקב עיסוקו במשלח ידו . כשמדובר במחלת מקצוע שחלו בה עובד שכיר או עובד עצמאי — משתקף יסוד הקשר הסיבתי בדרישה שיהיה מדובר במחלה ( שנקבעה כמחלת מקצוע בתקנות ) שהעובד השכיר חלה בה עק...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה