דב"ע נז/0-292 שמעון סועד – המוסד לביטוח לאומי, פד"ע לג 433

פסק דין סגן הנשיא י' אליאסוף . 1 לפנינו ערעור על פסק דינו של בית הדין האזורי בתל אביב מיום 19 . 5 . 1997 ( תב"ע נד ; 1306-0 / השופט הראשי רבינוביץ ונציגת הציבור בן–אהרון , ( בו נדחתה תביעת המערער להכיר באוטם שריר הלב בו לקה ביום , 26 . 9 . 1993 כתאונת עבודה . הרקע העובדתי וההליך בבית הדין האזורי . 2 העובדות הנוגעות לעניין פורטו בהחלטת בית הדין האזורי מיום , 3 . 1 . 1996 כדלקמן : א . התובע עבד כנהג חברת רמט בע ) "מ להלן : 'החברה ( ' החל מתאריך . 20 . 12 . 92 ב . בתאריך 26 . 09 . 93 לקה התובע באוטם שריר הלב ( להלן : 'האוטם . ( ' ג . בתאריך 26 . 09 . 93 לקח התובע את רכב החברה מסוג סובארו , מרחוב קרליבך 7 למוסך סמי הנמצא ברחוב תושיה ) ת"א 9 להלן : ' המוסך ( ' כדי לבדוק את תקינות הרכב . ד . כאשר היה בדרכו מרחוב יצחק שדה לכיוון הסינרמה כדי להגיע למוסך : ' ירד לו איזה רכב במהירות מירידה , ' לא מכביש , אלא מדרך עפר שעולה . ה . התובע עצר ' במכה אחת' וקיבל הלם , מפני שפחד שמא יתנגש באותו רכב , כשהוא נוהג ברכב של מנכ"ל החברה ( להלן : 'הארוע . ( ' ו . התובע חשש שבמקרה של התנגשות עלולים לפטר אותו מ...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה