בג"צ 4690/97 המוסד לביטוח לאומי נ' בית הדין הארצי לעבודה ועובדיה כרם, פ"ד נג(2) 529

פסק דין השופטת ט' שטרסברג––כהן " אירוע חריג" . 15 מה גורלו של עובד שארע לו אירוע חולני פתאומי על רקע מחלה קונסטיטוציונלית ? כיצד יכול הדבר להתקשר בקשר סיבתי לעבודה ? המקרים הבולטים בעניין זה הם מקרי אוטם שריר הלב . בתביעות בגין אוטם שריר הלב , פותח ויושם על ידי בית הדין מבחן " המאמץ המיוחד" או " האירוע החריג . " על פי מבחן זה , ייחשב האוטם כנזק שנגרם ב"תאונת עבודה , " אם ניתן יהיה לקשור את היווצרותו לעבודה , על ידי הוכחת " מאמץ מיוחד" או " אירוע חריג" בעבודה . " כל הנדרש מן העובד , על פי מבחן זה , הוא להביא ' ראשית ראיה' לכך שאירע בעבודה אירוע שניתן לראותו ככזה הכרוך במאמץ מיוחד , נפשי או גופני , והיה עלול לגרום לבוא האוטם או להחישו , הווי אומר : ' אירוע חריג' ביחס לנהוג ולרגיל באותו מקום עבודה , המסביר את בוא האוטם במועד זה ולא באחר . ... קנה המידה לבחינת אותו מאמץ הינו סובייקטיבי . כלומר , השפעתו של המאמץ הנבחן נשקלת לא ביחס למאן דהוא , אלא ביחס לנפגע עצמו לפי מצבו בעת קרות האירוע" ( בג"ץ לוסקי בע' ; 759-760 וראו גם : דב"ע מו 139-0 / יצחק נ' המוסד לביטוח לאומי , פד"ע יח ; 331 , 315 ד...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה