דב"ע נה/0-93 המוסד לביטוח לאומי – עזרא קורן, פד"ע לא 607

פסק דין סגן הנשיא אדלר . 1 המשיב הינו עובד עצמאי שעבד כשש שנים , בין 4-8 שעות ליממה , במצבעת רהיטים שבבעלותו ובניהולו . המשיב השתמש בחומרים הבאים על מנת לצבוע את הרהיטים : פוליאסטרים , טינרים , פוליטורה , דור וסנדיק סידר , ובעת עבודת הצביעה לבש מסכה כל הזמן . ביום 5 . 4 . 1992 חש המשיב ברע , אושפז ואובחנה אצלו דלקת ריאות . המשיב הגיש תביעה למערער וביקש להכיר במחלתו כפגיעה בעבודה . משנדחתה התביעה פנה המשיב לבית הדין האזורי בתל–אביב ( השופטת פוגל ; תב"ע נג . ( 971-0 / מכיוון שהמחלה , ממנה סבל המשיב , אינה ברשימת " מחלות המקצוע" בתוספת השניה לתקנות הביטוח הלאומי ( ביטוח מפני פגיעה בעבודה , ( התשי"ד 1954 והמשיב לא התייחס לפגיעה חד–פעמית , נסוב ההליך בשאלה , האם התמלאו התנאים הדרושים על מנת . 25 ראו : בג"צ כרם . . 26 שם , שם . . 27 ראו : עניין יעקב לוי . . 28 שם , שם . ליישם את תורת המיקרוטראומה . בית הדין האזורי קיבל את התביעה על ידי יישום תורת המיקרוטראומה . על כך הערעור לפנינו של המוסד לביטוח לאומי . חוות דעתו של המומחה שהתמנה בבית הדין האזורי . 2 בבית הדין האזורי התמנה כמומחה יועץ רפוא...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה