בג"צ 4690/97 המוסד לביטוח לאומי נ' בית הדין הארצי לעבודה ועובדיה כרם, פ"ד נג(2) 529

פסק דין השופטת ט' שטרסברג–כהן ] ... [ תורת המיקרוטראומה . 11 על–פי תורת המיקרוטראומה , לא רק נזק שאירע כתוצאה מתאונה אחת , ייחשב כ"תאונה , " אלא גם נזק שאירע כתוצאה מהצטברותן של מספר פגיעות זעירות שגרמו כולן יחד לנזק הסופי . מקורה של תורה זו הוא בפסק הדין האנגלי בעניין Burrell v . . Selvage , LR ( 1920 ) 355 באותו מקרה הפכה עובדת לנכה עקב הרעלה שנגרמה לאחר שאצבעות ידיה נשרטו תדיר בעבודתה ונוצרו בהן פצעים מוגלתיים , מהם חדרה המוגלה והתפזרה בכל הגוף . נקבע , כי אף שלא ניתן לייחס את הנזק לשריטה מסוימת , ניתן לייחסו להצטברותן של השריטות , שכל אחת מהן בפני עצמה מהווה פגיעה זעירה . בית הדין לעבודה אימץ תורה זו , וציין כי היא באה למלא חלל ריק שהותיר המחוקק , כאשר לא כלל ברשימת " מחלות המקצוע , " מחלות שונות שהתפתחו לאורך זמן עקב תנאי העבודה . באחד מפסקי הדין הראשונים בעניין זה נאמר : ... " תורת ה'פגיעות המצטברות' או כפי שיש ומכנים אותן , ' הפגיעות הזעירות Micro- , ' Trauma באה בעיקר , כדי לאפשר לבתי המשפט לקדם את מטרת החוק באותם מקרים שהמחוקק או מחוקק המשנה לא מיצה , או שלא מיצה בעתו את הנדרש...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה