3 תאונת עבודה – יסוד ראשון: תאונה – אירוע תאונתי

היסוד הראשון בהגדרת תאונת עבודה מצריך שתתרחש תאונה , במובן של התרחשות אירוע תאונתי . מאחר שהמחוקק לא הגדיר מושג זה נותרה מלאכת הפרשנות לפסיקה . בית הדין לעבודה היה ער לעובדה שחוק הביטוח הלאומי הוא חוק סוציאלי ועל כן יש לפרש את המונח אירוע תאונתי בפרשנות כזו שתקדם את הגשמת יעדיו של החוק . לכן פירש בית הדין לעבודה את המונח " תאונה" בצורה המרחיבה את תחום פריסתו , וזאת כדי שההגנה מפני פגיעה בעבודה שמעניקה מערכת הביטחון הסוציאלי תעמוד לכל מי שאכן נפגע בעבודה . בית הדין הרחיב את פרשנות המונח תאונה או אירוע תאונתי כדי שהמשמעות שלו תותאם למציאות העכשווית והמגוונת של פגיעות בעבודה . אפשר לסכם את כיווני ההרחבה של המונח האמור , שבאו לידי ביטוי בפסיקתו של בית הדין לעבודה , בקביעה כי אירוע תאונתי מתרחש באחד משלושה מצבים והם נדונים להלן . א . תאונה – אירוע תאונתי : פתאומיות תאונה , או אירוע תאונתי , היא אירוע עובדתי פיזי המתרחש בעבודה פתאום ובנקודת זמן ברורה . דהיינו , תאונת עבודה היא , קודם כול , אירוע פיזי שאפשר לקבוע בדיוק מתי התרחש ובאיזה מקום הוא התרחש . כמו כן , התרחשותו של אירוע זה צריכה להיו...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה