2 תאונת עבודה ומחלת מקצוע: ההגדרה והבעייתיות שלה

כאמור , פגיעה בעבודה מוגדרת כתאונת עבודה או מחלת מקצוע , ואלה מוגדרים בסעיף 79 לחוק כדלקמן : תאונת עבודה מוגדרת בחוק לגבי עובד שכיר — כתאונה שאירעה תוך כדי עבודתו ועקב עבודתו אצל מעבידו או מטעמו ואשר גרמה לחבלה , ולגבי עובד עצמאי — כתאונה שאירעה תוך כדי עיסוקו במשלח ידו ועקב עיסוקו במשלח ידו ואשר גרמה לחבלה . מכאן , שהגדרת תאונת עבודה מושתתת על שלושה יסודות מצטברים , ואלה הם : על פי היסוד הראשון של הגדרת תאונת עבודה נדרש שיתרחש אירוע תאונתי . מכאן , שיש צורך להבהיר באילו נסיבות יש לנו עניין באירוע תאונתי . על פי היסוד השני של הגדרת תאונת עבודה נדרש שהאירוע התאונתי יתרחש תוך כדי העבודה / משלח היד ( דרישה המושתתת על יסוד מדד הזמן , ( ועקב העבודה / משלח היד ( דרישה המעוגנת במדד הסיבה . ( כלומר , על פי היסוד השני נדרש שיתקיים קשר סיבתי בין האירוע התאונתי לעבודה / משלח יד . על פי היסוד השלישי נדרש שתיגרם חבלה בעקבות האירוע התאונתי . שלושת היסודות מחייבים עיון והבהרה . מחלת מקצוע מוגדרת בחוק כמחלה שנקבעה כמחלת מקצוע בתקנות בסעיף 85 והמבוטח חלה בה בהיותה קבועה כמחלת מקצוע , עקב עבודתו אצל מעב...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה