טבלה ‭:21.2‬ מקבלי קצבאות נפגעי עבודה, לפי סוג קצבה. מחירי 2010 (אלפי ‭(ח"ש‬