פרק עשרים ואחד סיכון חברתי של מוגבלות: תאונת עבודה ומחלת מקצוע

. 1 מבוא 1397 מקור — חוק הביטוח הלאומי ] נוסח משולב , ] התשנ"ה , 1995 פרק : ה' ביטוח נפגעי עבודה 1399 . 2 תאונת עבודה ומחלת מקצוע : ההגדרה והבעייתיות שלה 1417 מקור — עב 338 / 96 "ל המוסד לביטוח לאומי — יוסף עובדיה , פד"ע לו 1418 213 . 3 תאונת עבודה — יסוד ראשון : תאונה — אירוע תאונתי 1422 א . תאונה — אירוע תאונתי : פתאומיות 1422 מקור — בג 4690 / 97 "צ המוסד לביטוח לאומי נ' בית הדין הארצי לעבודה ועובדיה כרם , פ"ד נג 1423 529 ) 2 ) ב . תאונה — אירוע תאונתי : שורה של פגיעות זעירות ומצטברות 1429 מקור — בג 4690 / 97 "צ המוסד לביטוח לאומי נ' בית הדין הארצי לעבודה ועובדיה כרם , פ"ד נג 1430 529 ) 2 ) מקור — דב"ע נה 93-0 / המוסד לביטוח לאומי — עזרא קורן , פד"ע לא 1432 607 ג . תאונה — אירוע תאונתי : אירוע חריג 1437 מקור — בג 4690 / 97 "צ המוסד לביטוח לאומי נ' בית הדין הארצי לעבודה ועובדיה כרם , פ"ד נג 1437 529 ) 2 ) מקור — דב"ע נז 292-0 / שמעון סועד — המוסד לביטוח לאומי , פד"ע לג 1440 433 . 4 תאונת עבודה — יסוד שני : קשר סיבתי 1445 מקור — ע"דב נה 116-0 / המוסד לביטוח לאומי — איטה שטיין , פד"ע ל...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה