7 סיכון חברתי של מוגבלות: דמי מחלה וביטוח נפגעי תאונות

כאמור , ההסדר שבפרק ט לחוק הביטוח הלאומי תקף לא לפני שעברו 90 ימי מוגבלות . מכאן , שעדיין קיים חסר מסוים בנוגע לימים האלה בהסדר של מערכת הביטחון הסוציאלי בכל הנוגע לאנשים עם מוגבלות כללית . במערכת הביטחון הסוציאלי הישראלית יש מענה חלקי לחסר זה . שני הסדרים סטטוטוריים רלוונטיים בהקשר זה , ואלה הם : א ) חוק דמי מחלה ; ב ) ביטוח תאונות המוסדר בפרק ו לחוק הביטוח הלאומי . הסדרים אלה מצריכים , כל אחד , עיון וליבון . א . הבטחת קיום בתשעים הימים הראשונים : חוק דמי מחלה חוק דמי מחלה , התשל"ו 1976 ( להלן : חוק דמי מחלה ) מספק תשובה חלקית להבטחת קיומם של אנשים עם מוגבלות בתקופת 90 הימים הראשונים למוגבלותם . התשובה היא חלקית , מאחר שמהקיום המובטח בחוק לא נהנים כלל תושבי ישראל . תחולתו של החוק והפתרון שהוא מספק רלוונטיים לעובדים שכירים בלבד שנחשפו למצבים של מוגבלות בתקופת 90 הימים הראשונים למוגבלות כאמור . ההסדר המעוצב באמצעות חוק דמי מחלה מלמד , שהבטחת הקיום של אנשים עם מוגבלות בגין 90 ימי המוגבלות הראשונים הופרטה והאחריות לה הועברה מהמדינה למעסיק . משמעות הדבר היא , שהמעסיק נושא באחריות להבטחת ה...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה