עב"ל 1059/00 המוסד לביטוח לאומי – גל בן־חמו (קטין) ואח', פד"ע לו 433

פסק דין השופט י' פליטמן . 1 לפנינו ערעור , לאחר מתן רשות ( בר , ( 623 / 99 "ע על פסק דינו של בית הדין האזורי בנצרת מיום 25 . 11 . 00 ( ; 1940 / 99 ב"ל השופט הראשי ח' סומך , ( בו הוחזר הדיון בעניינו של המשיב אל וועדת העררים לילד נכה . . 2 על פי פסק הדין , הוחזר עניינו של המשיב לוועדה , כיוון שהיא לא מילאה אחר מצוות פסק דין קודם ; 1086 / 99 ב"ל ) השופט הראשי ח' סומך , ( לפיו היה עליה לבדוק את הפעוט . ברם , במהלך הדיון בערעור שבפנינו , צימצמו הצדדים את המחלוקת שביניהם לשאלה אחרת , אחת ויחידה – שאלת הפרשנות המשפטית שיש ליתן לסעיף 2 לחלק א' לתוספת השניה לתקנות הביטוח הלאומי ( דמי מחיה , עזרה ללימודים וסידורים לילד נכה ) התש"מ 1980 ( להלן – התקנות . ( . 3 על פי תקנה 3 א לתקנות : ") א ) לעניין תקנה זו – " פעוט נכה" – פעוט שטרם מלאו לו 3 שנים ונתקיים בו אחד מאלה : ( 1 ) הוא לוקה במחלה ומקבל טיפול כמפורט בחלק א' בתוספת השניה . " בסעיף 2 לחלק א' לתוספת השניה נכתב : . 2 " הפרעות נשימה המצריכות : ( א ) פיזיוטרפיה יותר מפעם ביום ; ( ב ) אינהלציה מספר פעמים ביום באופן קבוע ; ( ג ) חמצן ברוב שעות הי...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה