טבלה ‭:20.5‬ תשלומי קצבאות נכות כללית וניידות, לפי סוג קצבה, מחירי 2010 (אלפי ‭(ח"ש‬