2 סיכון חברתי של מוגבלות: נכות כללית

כאמור , חקיקת חוק הביטוח הלאומי , התשי"ג , 1953 לא הבטיחה את קיומם של אנשים שנחשפו לסיכון החברתי של מוגבלות כללית . גם ההסדרים המיוחדים שעוצבו במערכת הביטחון הסוציאלי בנוגע להבטחת קיומם של אנשים עם מוגבלות מחוץ לחוק הביטוח הלאומי , התשי"ג , 1953 לא סיפקו תשובה לבעיותיהם של אנשים עם מוגבלות כללית . יתרה מזו , הנוסח המשולב של חוק הביטוח הלאומי משנת 1968 עדיין לא הסדיר את הבטחת קיומם של אנשים עם מוגבלות כללית . השינוי ביחסה של מערכת הביטחון הסוציאלי הישראלית לאנשים אלה התרחש רק בשנת . 1973 בשנה זו הוסף לחוק הביטוח הלאומי ] נוסח משולב , ] התשכ"ח , 1968 פרק ו 2 שהסדיר ביטוח נכות כללית . למען הסדר הטוב , מן הראוי לציין כי בשנת 1995 נערך ועוצב מחדש חוק הביטוח הלאומי ומאז מדובר בחוק הביטוח הלאומי ] נוסח משולב , ] התשנ"ה 1995 ( להלן : חוק הביטוח הלאומי . ( בעקבות זה מוסדר כיום ביטוח הנכות הכללית בפרק ט לחוק . עקרונית , הבטחת קצבאות נכות כללית בחקיקה הייתה שדרוג של מערכת הביטחון הסוציאלי הישראלית , והיא השלימה את החסר ברשת ההגנה שלה בכל מה שנוגע להבטחת קיומם של אנשים עם מוגבלות כללית . ואולם...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה