טבלה ‭:20.2‬ שיעורי השינוי במקבלי קצבאות נכות בישראל ובמדינות אחרות במערב (אחוזים‭<sup>17 </sup>2004-1995 ,(‬