איור ‭:20.1‬ מקבלי ותובעי קצבאות נכות ‭<sup>16 </sup>2007-1997‬