1 מבוא

בשורה ארוכה של חוקים הבטיחה מערכת הביטחון הסוציאלי הישראלית את קיומם של אנשים עם מוגבלות . מערכת זו מבטיחה קצבאות נכות כמעט לכל אלה המוכרים כבעלי מוגבלות על פי חוק במדינה , ונכללים בה בני אדם עם מוגבלות שנגרמה בנסיבות שונות ומגוונות כמו מום מ וּ לד , מחלות , תאונות , מלחמות , פעולות איבה ועוד . ההסדר העיקרי בנוגע לאנשים עם מוגבלות מעוגן בחוק הביטוח הלאומי ] נוסח משולב , ] התשנ"ה . 1995 בחוק זה מיוחדים פרקים נפרדים להסדר קצבאות הנכות לאנשים עם מוגבלות השייכים לקבוצות שונות . הסיווג של האנשים עם המוגבלות נקבע על פי הגורם שגרם ללקות או על פי העילה שבעטייה נהפך האדם למוגבל . חוק הביטוח הלאומי מתייחס למוגבלויות האלה : פרק ה לחוק מסדיר את נושא ביטוחם של נפגעי עבודה . פרק ו לחוק מסדיר את נושא ביטוח התאונות ; פרק ט לחוק מתמקד בביטוח נכות כללית , ובכלל זה ביטוח נכות של עקרת בית והסדרים בנוגע לילד נכה ; פרק י לחוק עוסק בביטוח סיעוד לאוכלוסיית קשישים התלויים בסיוע הזולת . פרק יא לחוק מתמקד במי שנעשה נכה בהגיעו לגיל הזכאות לקצבת זקנה . בצד חוק הביטוח הלאומי ונוסף עליו מוענקות קצבאות נכות מכוח חקי...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה