פרק עשרים סיכון חברתי של מוגבלות: נכות כללית

. 1 מבוא 1297 מקור — נטע זיו , " אנשים עם מוגבלויות — בין זכויות חברתיות לצרכים קיומיים , " זכויות כלכליות , חברתיות ותרבותיות בישראל ( י' רבין וי' שני עורכים , הוצאת רמות , תל אביב , ( עמודים 1304 850-840 , 818-813 . 2 סיכון חברתי של מוגבלות : נכות כללית 1318 מקור — חוק הביטוח הלאומי ] נוסח משולב , ] התשנ"ה , 1995 פרק : ט' ביטוח נכות 1324 . 3 יסודות הזכאות לקצבת נכות : מבוטח 1333 א . יסודות הזכאות לקצבת נכות : תושב ישראל 1333 ב . יסודות הזכאות לקצבת נכות : גיל 1334 . 1 קצבת זקנה לנכה 1335 . 2 קצבה לילד נכה 1336 מקור — עב 1059 / 00 "ל המוסד לביטוח לאומי — גל בן חמו ( קטין ) ואח , ' פד"ע לו 1338 433 . 3 עובד קטין 1341 . 4 יסודות הזכאות לקצבת נכות : קביעת דרגת הנכות 1342 א . קביעת דרגת הנכות : קביעת דרגת נכות רפואית 1343 . 1 ההחלטה : קביעת דרגת הנכות הרפואית 1343 . 2 הרשות המחליטה : רופא מוסמך 1344 . 3 רשות הערר : ועדה רפואית לעררים 1345 . 4 ביקורת שיפוטית : בית הדין האזורי לעבודה 1346 ב . קביעת דרגת הנכות : קביעת דרגת אי כושר השתכרות 1347 . 1 ההחלטות : נכות ודרגת אי כושר השתכרות 1347 ....  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה