בג"צ 5304/02 ארגון נפגעי תאונות עבודה ואלמנות נפגעי עבודה בישראל נ' מדינת ישראל – כנסת ישראל ואח', פ"ד נט(2) 135 (2004)

הנשיא א' ברק האם הפחתת שיעור קצבת נכי עבודה בחוק תכנית החירום הכלכלית ( תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים , ( ו–2003 2002 התשס"ב 2002 ( להלן : חוק תכנית החירום הכלכלית ) היא חוקתית ומה הסעד הניתן בגינה – זו השאלה הניצבת לפנינו . התשתית העובדתית . 1 חוק הביטוח הלאומי ] נוסח משולב , ] התשנ"ה 1995 ( להלן : חוק הביטוח הלאומי ) קובע תשלום קצבה לנפגעי תאונות עבודה בשיעור המושפע מדרגת הנכות ומשכרו של הנפגע עובר לתאונה ( להלן : הקצבה . ( ביום 5 . 6 . 2002 נחקק חוק התכנית הכלכלית ובו , בין היתר , סעיף 10 העומד במוקד העתירה . סעיף זה , שנחקק כהוראת שעה , הפחית את הקצבה בשיעור של ארבעה אחוזים . טענות הצדדים . 2 העותר , ארגון יציג בהתאם לסעיף 148 לחוק הביטוח הלאומי , מאגד כ–32 אלף נכי תאונות עבודה בדרגות נכות שונות וכן אלמנות של נפגעי תאונות עבודה . לטענתו , הפחתת הקצבה אינה חוקתית , כיוון שהיא פוגעת בזכות החוקתית לשוויון של חבריו . פגיעה זו מתבטאת בהפליה שיוצרת ההפחתה בין נכי צה"ל , נכי רדיפות הנאצים , נפגעי פעולות איבה ונכים אחרים עליהם לא חלה ההפחתה , לבין נכים נפג...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה