תרשים ‭:2‬ השוואה בין הבטחת הכנסה של קבוצות נכים שונות בישראל