3 יחסי גומלין בין מוגבלות, עבודה וביטחון סוציאלי: דגמים

מערכת ההגנה על אנשים עם מוגבלות שמספקת מערכת הביטחון הסוציאלי מעוצבת על פי דגם מסוים המשקף , בין היתר , את יחסי הגומלין המתקיימים בין המוגבלות לבין העבודה ומערכת הביטחון הסוציאלי . אפשר לעצב את יחסי הגומלין האלה באחד משלושה דגמים קוטביים המשקפים כל אחד גישה שונה . נציג כל אחד מהדגמים האלה ונבהיר את השלכותיו על יחסי הגומלין שבין המוגבלות לבין העבודה והביטחון הסוציאלי . א . דגם השוק מדיניות הביטחון הסוציאלי כלפי אנשים עם מוגבלות יכולה להיות מעוצבת בדגם השוק . עיצוב בדגם זה מושתת על הכרה בכך שאדם עם מוגבלות נעדר יכולת להתחרות במסגרת כוחות השוק על הגישה לעבודה , ולכן מצטמצמת אפשרותו להשתלב בעבודה . זאת , משום שהוא נמצא במצב נחות בעת שהוא מנהל משא ומתן על קבלתו לעבודה . מוגבלותו תביא לידי אחת משתי תוצאות : מוגבלותו תחסום את קבלתו לעבודה ; ואם יש לו סיכוי כלשהו להיקלט במקום עבודה , הרי שזה יתרחש רק כאשר המעסיק יתקשה למצוא עובדים שאינם מוגבלים המוכנים לעבוד במקום זה , אם משום שהעיסוק שבו מדובר נעדר יוקרה , ואם משום שתנאי העבודה המוצעים במסגרתו הם תנאים נצלניים . . 32 ראו : . Dr ? pping , Hvin...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה