גרף מס' ‭:3‬ תשלומי הבטחת הכנסה, נכות כללית ואבטלה (מחירי ‭,2001‬ באלפי ש"ח) לשנים ‭2002-1990‬