גרף מס' ‭:2‬ תשלומי גמלאות נכות כללית, שירותים מיוחדים וילד נכה (מחירי ‭,2001‬ באלפי ש"ח) לשנים ‭2002-1990‬