אריק רימרמן ושירי כץ, "המדיניות כלפי נכים בישראל: סוגיות מרכזיות", 37 הדעה הרווחת (2004) 3, עמוד 5

דיון המעיין בתקציבי המוסד לביטוח לאומי , משרד הרווחה , משרד הבריאות ומשרד הביטחון מתרשם כי מספר הנכים מקבלי קצבת נכות כללית עלה בהתמדה בעשור האחרון . כמו כן , חלה עלייה בהוצאות לקצבאות נכות כללית , לשירותים מיוחדים , לניידות וילד נכה ( ראה גרף מס' . ( 2 . 20 אריק רימרמן ושירי כץ , " המדיניות כלפי נכים בישראל : סוגיות מרכזיות 37 , " הדעה הרווחת 3 ) 2004 ) ( להלן : רימרמן וכץ . ) קיימות הערכות שונות לגבי גורמי הגידול במספר מקבלי קצבאות נכות . יש הסוברים כי הגידול קשור במספר העולים שהגיעו לארץ בעשור האחרון . עם זאת , יש לציין , כי עד כה לא נערך מחקר המאשש את ההנחה אודות הקשר בין מספר העולים לגידול במספר הנכים הכלליים . יש המעריכים כי העלייה בשיעור מקבלי קצבאות נכות כללית בעשור האחרון מבטאת מגמה עולמית של עידוד עובדים בעלי מוגבלויות קשות והשכלה נמוכה לבקש קצבת נכות במקום קצבאות של הבטחת הכנסה או אבטלה . ההנחה היא , כי גם בישראל ניכרת מגמה של עלייה גדולה במספר המבקשים גמלאות נכות לעומת הבטחת הכנסה ואבטלה . יש גם להניח , כי הקשחת הקריטריונים לקבלת דמי אבטלה תביא לעלייה בפנייה או בהפנייה של  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה