2 סיכון חברתי של מוגבלות: לחצים ומגמות

בשלהי המאה ה 20 חל גידול דרמטי במספר מקבלי קצבאות הנכות בעולם המערבי , והדבר חייב במקביל הגדלת המשאבים שנדרשו לתשלום קצבאות אלה . לכן נאלצה מערכת הביטחון הסוציאלי המספקת הגנה מפני הסיכון החברתי של הנכות להתמודד עם לחצים רבים . נעמוד תחילה על הסיבות שגרמו לגידול במספר מקבלי קצבאות הנכות , ואחר כך נשרטט את המגמות שהתפתחו בעולם המערבי כדי להתמודד עם הלחצים שנוצרו בעקבות הגידול האמור . א . גידול במספר מקבלי קצבאות הנכות : סיבות ארבע סיבות בסיסיות גרמו במצטבר להתעצמות מספרם של מקבלי קצבאות הנכות . התופעה המתגלגלת של הזדקנות האוכלוסייה , שהחלה מתפתחת בשלהי המאה ה , 20 היא סיבה אחת לגידול שחל במספר מקבלי קצבאות הנכות . יש מתאם בין נכות לתהליך ההזדקנות . על כן , התעצמותה של תופעת הזדקנות האוכלוסייה משמעותה גם גידול במספר האנשים עם מוגבלות . אין זה מפתיע אפוא שהזדקנות האוכלוסייה היא גורם שתרם תרומה ניכרת לעלייה במספר הזכאים לקצבאות נכות . כך , למשל , מחקר שנערך באנגליה הראה שהמוגבלות מתגברת ככל שהגיל עולה , ובייחוד כשמדובר באנשים שהם בני +. 70 מחקר זה גם לימד שבפועל יותר משני שלישים מהאנשים ע...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה