1 מבוא

מערכת הביטחון הסוציאלי מגינה על אנשים הנחשפים לסיכונים חברתיים המשפיעים על אפשרותם להתקיים בכבוד . הנכות נכללת בגדר הסיכונים החברתיים הגורמים לאובדן או לפגיעה באפשרותם של אנשים עם מוגבלות להתקיים בכבוד . עיצובה של מערכת הביטחון הסוציאלי המבטיחה קיום בכבוד לנכים ייעשה לאור שתי שאלות מפתח . שאלה אחת נוגעת למושג נכות . עיצוב מערכת הביטחון הסוציאלי המגינה על אנשים שהם נכים מותנה במשמעות שהיא מייחסת למושג נכות . הנכות היא מושג על המורכב משלושה מונחי משנה המשמשים בו חליפות : לקות , ) impairment ( היעדר יכולת ( כושר (/ נכות ( disability ( ומוגבלות . ( handicap ( מושג העל ומונחי המשנה אינם חופפים , אך לרוב השימוש שנעשה בהם אינו רגיש לכך והם נבחנים במסגרת אותם הכללים . כיום מעדיפים להשתמש במושג אדם עם מוגבלות כדי למנוע את הבלבול שנוצר בין מושג העל למונחי המשנה . על כן , בהסדרי ביטחון סוציאלי שעוצבו במהלכה של המאה ה 20 משמש עדיין מושג העל נכה או נכות , אך בחקיקה ובפסיקה משלהי המאה ה 20 ואילך כבר רווח השימוש במושג העל אדם עם מוגבלות . יתר על כן , כיום השימוש בהגדרה הפורמלית של מונחי המשנה ( לקו...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה