שער רביעי ביטוח נכות ופגיעה בעבודה

מצבי סיכון חברתי בשל מוגבלויות : נכות כללית , תאונות , מחלות מקצוע ותאונות עבודה פרק תשעה עשר סיכון חברתי של מוגבלות : יחסי גומלין בין מוגבלות לבין עבודה וביטחון סוציאלי 1249 פרק עשרים סיכון חברתי של מוגבלות : נכות כללית 1295 פרק עשרים ואחד סיכון חברתי של מוגבלות : תאונת עבודה ומחלת מקצוע 1395 תשובות לשאלות בשער הרביעי 1471  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה