תשובות לשאלות בשער השלישי

תשובה 1 דגם הבחירה הבין זמנית שיקף את העדפותיו של העובד בדבר חלוקת הזמן בין עבודה לבין עיסוקי הפנאי . גיל הפרישה סימן את נקודת החיתוך בין חיי העבודה לבין עיסוקי הפנאי , ולכל עיסוק יוחד זמן נפרד . ואולם במאה ה 21 אין עוד הצדקה לחלוקה זו בין עבודה לבין עיסוקי פנאי . זאת , משום שבחברה הבתר תעשייתית מקדיש העובד פחות זמן לעבודה ויש בידיו זמן רב לעיסוקי פנאי במהלך תקופת העבודה . יתרה מזו , בתקופה הבתר תעשייתית האיזון בין עבודה לפנאי הוא אחת הבעיות המרכזיות של ההורות . העובד זקוק לפנאי במהלך העבודה למטרות מילוי חובות האחריות המשפחתית . לחלוקה הבין זמנית בין פנאי לעבודה אין מקום כאשר אנו זקוקים לפנאי מטעמים של הורות במהלך העבודה ולא לאחר הפרישה . תשובה 2 דגם הצדק הבין דורי מבוסס על אידיאולוגיה של חלוקה סבירה של מקומות עבודה בין הדור הצעיר של העובדים לבין הדור המבוגר . ואולם חלוקה בין דורית צודקת של העבודה אינה מחייבת בהכרח את כפיית פרישתם מהעבודה של העובדים בגיל המתקדם . במאה ה 21 אפשר לחלק את מקורות התעסוקה חלוקה שונה , שבמסגרתה יתפנו מקומות עבודה לצעירים , למשל , קיצור שבוע העבודה של כלל ה...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה