טבלה ‭:18.1‬ שיעור ההפרשות לפנסיה (באחוזים מהשכר) ומועדי החלת הצו לתשלום <sup>88</sup>