לוח ‭:1‬ סיכום צעדי הרפורמה בעשור האחרון ‭6–ב‬ ארצות לדוגמה ובישראל