דב פלג, "הרפורמה במערכת הפנסיה בישראל, 2004-2002", 71 ביטחון סוציאלי (2006), עמודים 85-84, 107-93

תחזיות לטווח ארוך הראו , שקיימת סכנה להתמוטטות מערכות הפנסיה , ובכלל זה המערכות הפיסקלית והכלכלית , בשל הזדקנות האוכלוסייה , העלייה בתוחלת החיים והירידה בשיעור הילודה . תהליך דמוגרפי זה צפוי להתרחש גם בישראל , אם גם בפחות חומרה . כדי להקל את הלחץ מעל מערכת הפנסיה הפעילו בארצות מפותחות , ובאחדות מן הארצות המתפתחות , רפורמה שאמצעיה העיקריים הם : העלאת דמי הביטוח ודחיית גיל הפרישה מעבודה . במספר ארצות אומצו אמצעים נוספים . יחד עם זאת יש סכנה שרפורמה לא מאוזנת תביא לפגיעה אנושה בגמלאים עד כדי סטייה חמורה ממטרות המערכות והתגברות העוני בקרבם . הרפורמה בישראל באה מאוחר מדיי ובשל כך הצטבר גירעון אקטוארי גדול . אמצעים רבים אחרים שננקטו הורידו את זכויות הפנסיה אל מתחת לרמה הדרושה להשגת המטרות . מבוא למערכת הפנסיה יש מספר מטרות מוגדרות . על–פי ארגון העבודה הבינלאומי , ( ILO ) ניתן לזהות שש מטרות כאלה : ( 1 ) מתן אפשרות לעובד ולמשפחתו להמשיך ברמת החיים שהגיעו אליה טרם הפרישה מן העבודה . מבחינה כמותית מטרה זו מוגדרת בשיעור–תחלופה ( היחס בין הכנסה אחרי הפרישה לזו שלפניה ) של בערך 80 אחוזים ומעלה ; (...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה