4 הסדרי פנסיה בישראל: התפתחות

הסדרי הפנסיה הנהוגים בישראל הם פרי של התפתחויות שונות . באמצעות הצגתם של שישה ציוני דרך אפשר להסביר את ההתפתחות ההיסטורית של קרנות הפנסיה בישראל . כל אחד מציוני דרך אלה מציין תפנית בשיטת הסדרי תשלום הפנסיה . א . ציון דרך ראשון : כינונן של קרנות הפנסיה ההסתדרותיות בתחילת שנות החמישים של המאה ה 20 פעלו בישראל קרנות פנסיה הסתדרותיות , שהבטיחו זכויות של עובדים שכירים . הזכות לפנסיה הושגה במשא ומתן הקיבוצי שנוהל על תנאי העבודה בין ההסתדרות הכללית כארגון היציג של העובדים לבין המעסיקים . הזכות לפנסיה נקבעה בהסכמים קיבוציים שסיכמו את המשא ומתן האמור . קביעת הזכאות לפנסיה בהסכמים הקיבוציים שנחתמו בנדון הטילה חובת הצטרפות של העובדים ( בענפי המשק השונים שבהם נחתמו ההסכמים הקיבוציים ) לקרנות הפנסיה ההסתדרותיות . ההצטרפות לקרן הפנסיה הייתה קיבוצית ואוטומטית . לאחר זמן , הוציא שר העבודה והרווחה צווי הרחבה שזיכו בפנסיה אוכלוסיות נוספות כפי שפורט בצו ההרחבה . במאמר מוסגר נעיר , כי הרחבת ההסדרים הפנסיוניים באמצעות צווי הרחבה הופסקה בתקופה מסוימת בעקבות הערה של מבקרת המדינה מרים בן פורת , שקבעה שאי אפש...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה