ע"ע 600029/97 משה אליאב ואח' נ' קרן מקפת מרכז לפנסיה ותגמולים אגודה שיתופית בע"מ, פד"ע לו 721, 774

סגנית הנשיא אלישבע ברק תשלום פנסיה לגמלאי בא להבטיח שעובד שהגיע לגיל פרישה ימשיך , הוא ומשפחתו , להתקיים בכבוד ולחיות ברמת החיים בה חי עת עבד ערב פרישתו . תשלום פנסיה נועד , אם כן , לגבור על אי הודאות באשר לגורלו של עובד ובני ביתו לעת זקנה . הוא בא לגבור על הסיכון שבאבדן הביטחון הכלכלי ( ראה מאמרו של נחמיה גוטמן , " ביטוח קצבה בקופת גמל זכויות וחובות עקב סיום יחסי עובד–מעביד , " ספר בר–ניב , תל אביב , תשמ"ז , 1987 עמוד . ( 121 "ומטרת חוק הגמלאות מהי , " ? שואל הנשיא בר ניב , ומשיב " אותה מטרה עולה ממהות החוק ומשיטת הגמלאות אשר ביסודו , והיא – להבטיח לעובד מדינה שפרש לגמלאות רמת החיים שתשקף את רמת החיים לפני הפרישה " ... ( דב"ע לד 7-3 / מדינת ישראל – מרדכי ביטמן , פד"ע ה 428 , 421 מול האות ז . ( בית הדין חזר על רעיון זה בעניין ד"ר גינתון ( דב"ע מב ד"ר 7-2 / גינתון – מדינת ישראל – לא פורסם : ( " כוונת המחוקק היתה לשמור לעובד הפורש לגמלאות רמת הכנסה שתהיה צמודה וסובבת סביב ציר יציב שניתן לאתרו ולהצביע עליו : דרגתו של עובד בזמן הפרישה . " בית המשפט הגבוה לצדק עמד על תכליתה של פנסיית הזקנה...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה