3 הסדרי תשלום פנסיה: תכלית, כללי פרשנות, יחסי אמון ומושגי יסוד

יש כמה קווים משותפים המאפיינים את ההסדרים או ההסכמים השונים המבטיחים את תשלום הפנסיה . המכנה המשותף להסדרים ולהסכמים האלה משתקף בתכלית , בכללי הפרשנות שהם רלוונטיים להסדרי הפנסיה ולהסכמי הפנסיה , בטיבם של יחסי האמון השוררים בין קרנות הפנסיה לבין העמיתים והגמלאים וכן במשמעות של מושגי היסוד הרלוונטיים בנסיבות . מכאן , שיש צורך להבהיר את משמעותם של כל אלה . א . הסדרי תשלום פנסיה : תכלית תכליתה של מערכת הפנסיה היא להבטיח שרמת החיים של האדם שפרש מהעבודה לא תהיה נמוכה מרמת חייו בעת שעדיין היה במעגל העבודה . כלומר , תכליתה היא להבטיח את שימור מעמדו הכלכלי של הגמלאי כזכות ולא כחסד . הפנסיה אמורה להבטיח שלעת זקנה יוכלו הגמלאי ובני משפחתו להמשיך ולנהל את אורח חייהם בדרך מכובדת בלי שיהיו תלויים בצדקה . יתרה מזו , יש לזכור כי לעת זקנה הוצאותיו של הגמלאי ובני משפחתו עלולות אף לגדול . זאת , משום שמצבו הרפואי עשוי להידרדר ועליו לממן את ההוצאות הרפואיות , הטיפולים הרפואיים וצורכי סיעוד הכרוכים בכך . מכאן , שהכנסה סבירה הדומה להכנסתו בעת העבודה חשובה מאוד לעת זקנה , כאשר הוצאותיו של האדם , בדרך כלל , ג...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה