2 פנסיה: מכשירים להבטחתה

חמישה מכשירים בסיסיים משמשים להבטחת הפנסיה של מי שנחשפו לסיכון של הגיל במסגרת הרובד השני : א ) פנסיה תקציבית ; ב ) פנסיה צוברת בשיטת קרן זכויות (; Defined Rights ) ג ) פנסיה צוברת בשיטת קרן תשואה (; Defined Contribution ) ד ) פנסיה צוברת בשיטת התשלום השוטף (; PAYG ) ה ) פנסיה צוברת בשיטת התשואה המדורגת . ( Scaled Premium ) מכשירים אלה הוצגו עקרונית בפרק השלישי לעיל . על כן , נציג כאן בקיצור את העקרונות המאפיינים את שיטת עיצובו של כל אחד מהם . הדפוסים השונים שעל פיהם גובש כל אחד מהם נותנים ביטוי להשקפת עולם חברתית וכלכלית אחרת , ומבטיחים זכויות מהותיות שונות . א . הסדרי תשלום פנסיה : המכשירים כאמור , חמישה סוגי מכשירים מופעלים בשטח להבטחת תשלומי פנסיה והם מוצגים להלן . . 1 הסדר פנסיה תקציבית עקרונית , הבטחת פנסיה של עובדים מחייבת התייחסות לשני גורמים : היא מזקיקה את נכונותו של המעביד להעניק לעובדיו זכות לפנסיה שמשמעותה השתתפות המעביד בעלות מימונה של זכות זו ( כולה או חלקה (; כמו כן , היא מזקיקה לבחור קרן שבאמצעותה תובטח זכות הפנסיה של העובדים שהמעביד מוכן להשתתף במימונה , כאמור . ניסיון...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה