טבלה ‭:17.5‬ תחולת העוני בקרב משפחות, כלל האוכלוסייה לעומת משפחות שבראשן עומד קשיש, השוואה בין שנת 2002 לשנת 2009 (באחוזים) <sup>56</sup>