איור ‭:17.2‬ תחולת העוני בקרב הקשישים לאחר תשלומי העברה ומסים ישירים <sup>57</sup>