4 קצבת זקנה: מספיקות

השחיקה הצפויה של קצבת הזקנה מעלה מחדש את הדיון בשאלה עד כמה שיעורה ושיטת עדכונה מאפשרים להגשים את תכליתה . אמנם , מתנהל ויכוח בנוגע להיקף תכליתה של הזכות לביטחון סוציאלי בכלל , ובתוקף כך הוא נוגע גם להיקף תכליתה של הזכות לקצבת זקנה . הוויכוח בהקשר זה הוא בשאלה אם הזכות לקצבת זקנה אמורה להבטיח קיום בכבוד או רק לספק צרכים בסיסיים הנדרשים לקיום מזערי . נראה כי שאלת המספיקות של קצבת הזקנה עשויה לקבל תשובה בסיסית וזאת אף בלי להכריע בוויכוח על היקף תכליתה . נראה כי אפשר ללמוד על אי מספיקותה של קצבת הזקנה המוענקת בישראל משניים אלה : ראשית , מהעובדה שעל אף תשלום קצבת הזקנה שיעור האזרחים הוותיקים החיים מתחת לקו העוני הוא גבוה . כלומר , היא אינה מספקת אפילו את הנדרש לקיום מזערי שיאפשר קיום מעל לקו העוני . הטבלאות המובאות להלן בדבר מספרם ושיעורם של האזרחים הוותיקים החיים מתחת לקו העוני לאחר תשלום קצבאות הזקנה מאמתות את הממצא שקצבת הזקנה אינה מספיקה כדי לאפשר חיים מעל לקו העוני בישראל . יתרה מזו , אם נשווה בין שנת 2002 לשנת 2009 נלמד כי חלה עלייה במספרם של הקשישים העניים בישראל . טבלה : 17 . 4 מספ...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה