3 קצבת זקנה: תנאי הזכאות

היה מבוטח מהיום שנעשה בראשונה תושב ישראל גדול ממספר החודשים שלא היה מבוטח . קיום תקופת האכשרה אם לאו הוא , בין היתר , גם פועל יוצא מהמעמד של המבוטח . כך , למשל , המוסד לביטוח לאומי דחה תביעה לקצבת זקנה בנסיבות של ביצוע עבודה אצל קרובים . המוסד לביטוח לאומי טען שלא התקיימו במקרה הזה יחסי עובד ומעביד ועל כן גם לא התמלאה הדרישה בעניין תקופת האכשרה . בית הדין לעבודה קבע כי עצם קיומם של יחסי קרבה משפחתית אינו מונע הכרה בקיום יחסי עובד ומעביד אם יוכח שאכן כך הדבר . מרגע שבית הדין קבע כי היחסים היו יחסי עובד ומעביד , נתמלאה אוטומטית הדרישה בעניין תקופת האכשרה , והעובד זכה לקצבת זקנה . הדרישה לקיום תקופת אכשרה הייתה רלוונטית בין שמדובר בביטוח אוטומטי מכוח החוק ובין שמדובר בביטוח ברשות . ד . תשלום דמי ביטוח לפי החוק כשמדובר באדם המועסק במעמד של עובד שכיר , החובה לשלם דמי ביטוח להבטחת זכאותו לקצבת זקנה היא באחריותו של המעסיק . עובד שכיר אחראי לתשלום דמי הביטוח שלו רק בתקופות שאינו מקבל שכר , כגון בזמן שהוא בחופשה בלא תשלום העולה על חודשיים ימים . בפסיקה עלתה , למשל , השאלה על מי חלה חובת תשלום ד...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה