טבלה ‭:17.2‬ מקבלי קצבאות זקנה לפי חוק הביטוח הלאומי, לפי שיעור מקבלי תוספת ותק ודחיית קצבה ושיעור התוספת הממוצעת (אחוזים וממוצעים‭,(‬ בשנים נבחרות (דצמבר‭<sup>32 </sup>.(‬