איור ‭:17.1‬ קצבת זקנה ליחיד כאחוז מהשכר הממוצע: אומדן השחיקה לאחר ביטול ההצמדה לשכר הממוצע, ‭2020-2002‬