ג'וני גל וראובן פסח, "התפתחות מערכת הביטחון הסוציאלי לקשישים בישראל והשלכותיה", 62 ביטחון סוציאלי (2002) 114, עמודים 121-117

. 1 ביטחון סוציאלי לקשישים בתקופת המנדט מקורותיה של מערכת הביטחון הסוציאלי לקשישים בישראל נעוצים בניסיונות שעשו קבוצות של עובדים יהודיים בתקופת היישוב להבטיח לעצמן מקורות הכנסה לאחר הפרישה מן העבודה . ההכרח במאמץ זה עלה לנוכח סירובה של ממשלת המנדט לקחת על עצמה כל מחויבות כספית בתחום הביטחון הסוציאלי . למרות התביעות שהעלתה ההסתדרות בשנות ה–40 להקים מערכת ביטחון סוציאלי ממלכתי , ונכונות לכאורה של הבריטים לבחון את הרעיונות הללו ( דורון , בדפוס , ( ברור היה שהסיכויים להתערבות של ממש מצד השלטונות בהגנה מפני העדר הכנסה בעת זקנה היו קלושים . במקום זאת התמקד המאמץ העיקרי במשא–ומתן ברמת המפעל הבודד על תנאי עבודה וזכויות סוציאליות . הניסיונות הראשוניים להקים מערכות להבטחת הכנסה לאחר הפרישה מן העבודה נעשו בבנקים – בבנק אפ"ק בשנת , 1910 בבנק הפועלים בשנת – 1928 ולאחר מכן במהלך שנות , ה–30 בעיריית תל–אביב ובמוסדות הלאומיים ( צינמון , ; 1964 גרוס וגרינברג , . ( 1994 המאמצים להבטיח את ביטחונם הסוציאלי של העובדים לאחר פרישתם מן העבודה גברו במיוחד במהלך שנות , ה–40 עם התחממות יחסי העבודה במקומות עבודה ...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה