תוספת לחוק גיל פרישה (סעיפים 6 עד 8)

חלק א' – גיל הפרישה לגבי גבר שנולד עד חודש אפריל 1942 חודש הלידה גיל הזכאות ( בשנים ) עד מרס 65 1939 אפריל עד אוגוסט ו–4 65 1939 חודשים ספטמבר 1939 עד אפריל ו–8 65 1940 חודשים מאי עד דצמבר 66 1940 ינואר עד אוגוסט ו–4 66 1941 חודשים ספטמבר 1941 עד אפריל ו–8 66 1942 חודשים חלק ב' – גיל הפרישה לגבי אישה חודש הלידה גיל הזכאות ( בשנים ) עד מרס 60 1944 אפריל עד אוגוסט ו–4 60 1944 חודשים ספטמבר 1944 עד אפריל ו–8 60 1945 חודשים מאי עד דצמבר 61 1945 ינואר עד אוגוסט ו–4 61 1946 חודשים ספטמבר 1946 עד אפריל ו–8 61 1947 חודשים מאי 1947 עד דצמבר 62 1954 ינואר עד אוגוסט ו–4 62 1955 חודשים ספטמבר 1955 עד אפריל ו–8 62 1956 חודשים מאי עד דצמבר 63 1956 ינואר עד אוגוסט ו–4 63 1957 חודשים ספטמבר 1957 עד אפריל ו–8 63 1958 חודשים מאי 1958 ואילך 64 חלק ג' – גיל הפרישה המוקדמת לגבי אישה שנולדה עד חודש אפריל 1955 חודש הלידה גיל הזכאות ( בשנים ) עד אפריל ו–8 56 1947 חודשים מאי 1947 עד דצמבר 57 1949 ינואר עד אוגוסט ו–4 57 1950 חודשים ספטמבר 1950 עד אפריל ו–8 57 1951 חודשים מאי עד דצמבר 58 1951 ינואר עד אוגוסט ו–4...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה