4 עיצוב הפרישה

עיצוב הפרישה מהעבודה משמעותו כמובן גם עיצוב הזכאות לקצבה ולפנסיה . ההכרה שבשלב מסוים עומדת לעובד זכות / חובה ( תלוי בנקודת הראות ) לפרוש מהעבודה מחייבת לעצב פרישה זו . עיצובה של הפרישה עשוי להתגבש מחמישה היבטים שונים , וההתייחסות לפרישה לא תהיה שלמה אם הם לא ייבחנו . היבטים אלה רלוונטיים לפרישה על כפל תפקידיה גם כקובעת בפועל את מועד הפרישה מהעבודה וגם כקובעת את גיל הזכאות לקצבה או לפנסיה . להלן ייבחנו חמישה היבטים שבמסגרתם מעוצבת הפרישה . א . העלאה מול הורדה של גיל הפרישה כאמור , גיל הפרישה המסורתי נקבע לפני יותר ממאה שנה ותאם את תוחלת החיים באותה העת . כיום קיימים אינטרסים שונים הבאים לידי ביטוי בעיצובן של מגמות נוגדות בנוגע לקביעת גיל הפרישה . מצד אחד קיימת המגמה של שימור הגיל הקיים או אף שאיפה להורדתו . מגמה זו משקפת בעיקר את האינטרס של המעסיקים להוזלת עלות העבודה . זאת , אם בגלל עלות העסקתו הגבוהה יחסית של העובד בגיל המתקדם , ואם בגלל הבלאי האנושי ההופך אותו לעתים קרובות ל . Dead Wood ואולם על אלה אפשר להתגבר באמצעות אימוץ דרכי פעולה אחרות מהקדמת גיל הפרישה . נזכיר , אפשר להתגבר ע...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה