2 דגמים מקובלים המסבירים את (חובת/זכות) הפרישה

נראה כי יש מקום להציב שאלה מקדמית והיא – מדוע בכלל צריך לקבוע גיל פרישה ? מדוע אין אדם יכול או אף צריך להמשיך לעבוד במהלך כל חייו ? אפשר לספק הסברים שונים לקביעת הפרישה . מסורתית מקובל להצדיק את קביעת הפרישה מהעבודה בהתאם לארבעה דגמים מקובלים , ואלה הם : א ) דגם הבחירה הבין זמנית ; ב ) דגם הצדק הבין דורי ; ג ) דגם המסורת התרבותית ; ד ) דגם כלכלי רציונלי . כל אחד מדגמים אלה מזקיק דיון נפרד המובא במאמר שלהלן . בעת קריאת המאמר שימו לב לעניינים האלה : עדיפות של מי משקף דגם הבחירה הבין זמנית ? בין אילו גורמים משמשת הפרישה לפי דגם הבחירה הבין זמנית נקודת חיתוך ? האם יש לגיטימציה לדגם הבחירה הבין זמנית בעידן הבתר תעשייתי ? התפתחותה של איזו תופעה הביאה לידי גיבוש דגם הצדק הבין דורי ? לאיזו תחרות נותן דגם הצדק הבין דורי פתרון ? בין אילו זכויות יסוד נוצר קונפליקט על פי דגם הצדק הבין דורי ? האם אפשר למצוא פתרון אחר לבעיה שדגם הצדק הבין דורי מנסה לפתור ? על איזו מסורת תרבותית מדובר בדגם המסורת התרבותית ? אילו דימויים עובדתיים שליליים משפיעים על דגם המסורת התרבותית ? אילו דעות קדומות משפיעות על דגם...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה