4 יחסי גומלין בין גיל לביטחון סוציאלי: המהפכה הישראלית האנטי־חברתית

בראשית המאה ה 21 הוסדרה ההגנה על זכותם של האזרחים הוותיקים בישראל לקיום בכבוד באמצעות מערכת רב רובדית ששימרה את מעמדם הכלכלי בכל מה שנוגע לתשלומי הפנסיה וסיפקה קיום מזערי בכבוד באמצעות קצבת הזקנה . ואולם בשנים , 2001-2004 בשורה של מעשי חקיקה , ביצע משרד האוצר מהפכה אנטי חברתית שקיצצה את מרב הזכויות שעמדו בכל שלושת הרבדים לזכותם של האזרחים הוותיקים . מהפכה אנטי חברתית זו הורידה שיעור נכבד מאוד של האזרחים הוותיקים אל מתחת לקו העוני ורבים מהם נמצאים על סף חרפת רעב . יתר על כן , מהפכה זו עלולה בשנים הבאות לגרום לכך שרבים מהעובדים שיגיעו למעמד של אזרחים ותיקים ימצאו כי מעמדם נפגע פגיעה חמורה , וזאת אף שהבטיחו את עצמם באמצעות פנסיה במהלך כל חיי עבודתם . בפרקים העוקבים יוצגו המערכות המסדירות את זכויות האזרחים הוותיקים והקיצוצים שהתרחשו בעקבות המהפכה האנטי חברתית באופן פרטני . בפרק מבוא זה ניסינו למפות בקווים דקים את מערכת הבטחת זכויותיהם של האזרחים הוותיקים ואת הדרכים שבאמצעותן נגסה המהפכה האנטי חברתית בזכויות האמורות . נסקור להלן את הרבדים שהרכיבו את מערכת הביטחון הסוציאלי של האזרחים הוותי...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה