טבלה ‭:4‬ יחס תלות כולל (מספר הנתמכים לכל 100 איש בגילאי עבודה)