טבלה ‭:15.1‬ שיעור בני ‭+80‬ באוכלוסייה בשנים ‭<sup>13 </sup>2050-1990‬