2 יחסי גומלין בין גיל לביטחון סוציאלי: הזדקנות האוכלוסייה

בשלהי המאה ה 20 היינו עדים לתחילתה של התפתחות דמוגרפית המאופיינת בהזדקנות האוכלוסייה . תופעה זו מחזקת את הצורך בשמירה על עקרון החברה הרב גילית , כדי לאפשר למערכת הביטחון הסוציאלי לתפקד כך שהיא תוכל להבטיח את הקיום בכבוד של האזרחים הוותיקים המשתייכים לרובד הגיל השלישי שהוא , כאמור , גיל בתר העבודה . עצם התופעה של הזדקנות האוכלוסייה ומכלול הנתונים המאפיינים אותה נדונו בספר זה בפרק הרביעי לעיל . תופעה זו הוצגה כחלק ממכלול השינויים שחלו בשלהי המאה ה 20 ושהשלכותיהם חייבו לעצב מחדש את מערכת הביטחון הסוציאלי . על כן , בדיוננו כאן נמחיש את משמעותה של התופעה באמצעות הצגתם התמציתית של חמישה מאפיינים המשקפים אותה . המאפיין הראשון של תופעת הזדקנות האוכלוסייה בא לידי ביטוי בשינויים שחלו בתוחלת החיים ובשיעור הילודה . תופעה זו היא פועל יוצא מהשלכות מצטברות של שתי התפתחויות והן : העלייה בתוחלת החיים מצד אחד והירידה בשיעורי הילודה מצד אחר . מהנתונים הנוגעים לשינויים שחלו בתוחלת החיים נלמד , שבמחצית השנייה של המאה ה 20 עלה הממוצע האוניברסלי של תוחלת החיים ( המחושבת מלידה ) בעשרים שנה בקירוב , כלומר ,...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה