1 מבוא

מערכת הביטחון הסוציאלי מבטיחה את האדם מפני חשיפה לסיכונים חברתיים המאיימים על אפשרותו להתקיים בכבוד . הגנה זו עומדת לכלל האנשים , לרבות האזרחים הוותיקים / הזקנים / הגמלאים ( להלן : האזרחים הוותיקים . ( הגיל הוא סיכון חברתי המאיים על אפשרותם של האזרחים הוותיקים להתקיים בכבוד . איום זה הוא פועל יוצא מהעובדה שבגיל מסוים נפלטים האזרחים הוותיקים ממעגל העבודה , ובכך נשללת מהם האפשרות להתקיים בכבוד מהעבודה . הדרתם ממעגל העבודה בגיל ביולוגי מסוים היא פועל יוצא מגורם אחד או מכמה גורמים , ואלה הם : מהנורמה החברתית המקובלת שבגיל ביולוגי מסוים מאבד האדם את כושרו ויכולתו לבצע את העבודה . בתוקף כך , כופים עליו לפרוש מהעבודה בהגיעו לגיל האמור . מהעובדה ששינויים במצב הבריאות עשויים להשפיע על כושר התפקוד ועל יכולת הביצוע של כל אדם בעבודה . האזרח הוותיק אינו חריג לעניין זה . מהעובדה שבחברה הבתר תעשייתית מתקיים פולחן נעורים והתוצאה היא אפליית האזרחים הוותיקים במישור העבודה מטעם גיל . אפליה זו גורמת לחסימת שוק . 1 במסגרת זו מדובר באנשים בגיל מבוגר . לרוב הכוונה לאנשים שכבר פרשו מהעבודה , אבל לעתים בני קבו...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה