רשימת בעלי זכויות היוצרים

אנו מודים לבעלי זכויות היוצרים על הרשות להשתמש בפריטים המופיעים בספר זה . We are grateful to the copyright holders who granted their permission to use the items that appear in this book . ציטוטים עמודים 670-688 אברהם דורון , " שחיקתה של מדינת הרווחה בישראל בשנים : 2000-2003 המקרה של קצבאות הילדים , " עבודה , חברה ומשפט , ( 2005 ) 11 עמ' . 95-120 באדיבות האגודה הישראלית למשפט העבודה ולבטחון סוציאלי . עמודים 708-718 ענת הרבסט , ' " זוהי הגנה של המדינה על האישה ועל הילדים : ' חוק המזונות ( הבטחת תשלום , ( התשל"ב , " 1972 עיונים בתקומת ישראל ( סדרת נושא : ( מגדר בישראל , עמ' . 651-681 באדיבות מכון בן גוריון לחקר ישראל . עמודים 722-729 ענת הרבסט , ' " אנחנו תומכים בחוק משפחות חד הוריות , במסכנים : ' חוק משפחות חד הוריות – מבט לאחור , " ביטחון סוציאלי , ( 2009 ) 80 עמ' . 25-58 באדיבות המוסד לביטוח לאומי . עמודים 753-767 דפנה יזרעאלי , " יחסי עבודה ומשפחה , המקרה של נשים במעמדות הביניים בישראל , " האישה ביהדות : סדרת דיונים , ( 2001 ) 7 הוצאת המרכז לחקר האשה ביהדות , אוניברסיטת בר אילן , עמ'...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה